ABŞ hakda

Şanhaý Qinye Metallurgiýa In Engineeringenerçilik Tehnologiýa Ltd. (gysgaldylan MET) döredildi1990, aöňdebaryjy üpjün edijisowuk rulon tehnologiýasy we Hytaýda doly sowuk togalaýyş enjamlary, albazaryň paýy 72%Hytaýyň her ýyl täze sowuk proýekti.

MET üpjün etmegi maksat edinýärsowuk togalanýan çözgütleri özleşdirmekýerine ýetirilen her bir taslama üçin we bu pudakda içerki we daşary ýurtly müşderileriň uly ynamyny gazandy.Her bir müşderiniň aýratyn zerurlyklaryndan ugur alyp, güýçli bazar bäsleşiginde köp müşderi bu pudakda öňdebaryjy kärhana öwrüler ýaly, sowuk rulon enjamlarynyň doly toplumynyň aýratyn çözgütlerini we özboluşly çözgütlerini hödürleýäris.

30+

.Yllar

110+

EPC taslamalary

.11

Bazar

Sowuk rulon

Sowuk rulon

Sowuk rulon

Sowuk rulon

Sowuk rulon

Sowuk rulon

Sowuk rulon

Sowuk rulon

Sowuk rulon

Sowuk rulon

Sowuk rulon

Sowuk rulon

Sowuk rulon

Sowuk rulon

Sowuk rulon

Sowuk rulon

Sowuk rulon

Sowuk rulon

Sowuk rulon

Sowuk rulon

Sowuk rulon

Sowuk rulon

Hyzmatdaş hyzmatdaşlar

Professional, ylmy, ygtybarly

Klassiki wakalar

Tehnologiýa güýji ynam döredýär

Sowuk togalanmak, galvanizasiýa etmek we gyzdyrmak p ...

Şanhaý Qinye Metallurgiýa In Engineeringenerçilik Tehnologiýasy Ltd, Al Algerirde sowuk togalanmak, galvanizasiýa we anneal taslamasyny tamamlady.Al Algerirde ýerleşýän taslama önümçilige gatnaşdy ...

Doly gör

1,2 million tonna sowuk rulon taslamasy ...

“Şanhaý Qinye Metallurgiýa In Engineeringenerçilik Tehnologiýasy Ltd”, Şandongyň Boks şäherinde Şandong uauanda üçin 1,2 million tonna sowuk kagyz taslamasyny üstünlikli tamamlady.Taslama ...

Doly gör

Öý enjamlary tagtasynyň reňkli örtük önümi ...

Şanhaý Qinye Metallurgiýa In Engineeringenerçilik Tehnologiýasy Ltd (Qinye MET), öý enjamlary doňuzynyň dizaýny we gurluşygy üçin Şençzhenen Huamei Plate Co., Ltd kompaniýasyna tejribe berdi ...

Doly gör

Elektrik öwrüji turbalaryň dizaýny o ...

Şanhaý Qinye Metallurgiýa In Engineeringenerçilik Tehnologiýasy Ltd, Bensteel kompaniýasynyň P-de sowuk rulon zawodynyň Elektrik özgeriş turbalary dizaýn taslamasynyň bir bölegine gatnaşandygyna buýsanýar ...

Doly gör

750Mm sowuk togalanmak we galvanizasiýa çyzygy i ...

Şanhaý Qinye Metallurgiýa In Engineeringenerçilik Tehnologiýa Ltd, Özbegistanyň Samarkand şäherinde bir müşderi üçin 750 mm sowuk togalanýan we galvanizleýji liniýany taslamak we gurmak üçin şertnama baglaşdy.Proje ...

Doly gör

Iş kartasy

Hytaýyň sowuk rulon tehnologiýasy bilen dünýäni has ýagtylandyrmak

map_bg